Siyaset:

Nisan ayında 5 kez toplanan il Genel Meclisi 23 gündem maddesi görüştü. il Genel Meclis Başkanı Sinan Kartal görüşülen maddeleri açıkladı. Meclisin görüştüğü maddeler ise şöyle; “ 

1-
il Genel Meclis Başkanlığına ilimiz Merkez  ilçe Temsilcisi Sinan KARTAL’ın seçilmesine

2-
il Genel Meclis Başkanlığı 1.Başkan Vekilliğine ilimiz Merkez  ilçe Temsilcisi Ahmet GEDiK’in, 2.Başkan Vekilliğine  ilimiz Kemaliye ilçe Temsilcisi Şerafettin ÖZER’in  seçilmelerine

3-
il Genel Meclis asıl Katip Üyeliklerine Üzümlü ilçe Temsilcisi Cemalettin KARAASLAN ve Merkez ilçe Temsilcisi Sami ÖÇALAN’ın, yedek Katip Üyeliklerine iliç ilçe Temsilcisi Muhlis DOĞAN ve Refahiye ilçe Temsilcisi Halil ALTUN’un seçilmelerine

4-
il Özel idaresi 2007 Mali Yılı Bütçesi 44.24.01.00.9.1.2.01 Genel Sekreterlik ilköğretim ve Ana Okulu Giderleri Fonksiyonel Sınıflandırması içerisinde 03.8. Gayri Menkul Bakım Onarım tertibinde bulunan ödenekten 100.000,00 YTL, 06.1. Mamül Mal Alımları tertibinde bulunan ödenekten 90.000,00 YTL. ödeneğin alınarak ekli listede belirtilen ilçe Özel idare Müdürlükleri bütçelerine aktarılması ile ilgili ödenek aktarma cetveli yazı ekinde sunulmuştur.

5302 Sayılı il Özel idaresi Kanununun 48.maddesine dayanılarak çıkarılan, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği ödenek aktarmasının yapılabilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine.

5-
il Özel idaresi Plan, Proje, Yatırım ve inşaat Müdürlüğünün Sazlıtepe mevkiinde eski Dinamit deposunda bulunan 50 KVA lık trafonun il Çevre ve Orman Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına

6
-
il Milli Eğitim Müdürlüğünün 19.02.2007 tarih ve 3434 sayılı yazısı ve Komisyon raporları doğrultusunda satış için sakınca bulunmadığından, ilimiz Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde Belediye binası yanında bulunan Eski Dede Korkut ilköğretim Okulu Lojmanları ve bahçesinin satışının yapılmasına. 7- il Özel idaresi adına tescili yapılan Çayırlı ilçesi Balıklı Köyü, i44a.16.b. pafta, 1320 parsel 350 m² kanalın 43,34 m² kısmına Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.ye 43 yıllık Mustakil ve Daimi Nitelikli Üst Hakkının verilip verilmeyeceği hakkındaki konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe, imar ve Bayındırlık, Çevre Sağlık Komisyonlarına sevkine

8
-
il Özel idaresinin hizmet alanı içerisinde yer alan Askeri Garnizonların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması işi 2006 yılı Köye yönelik Altyapı Yatırım ödeneklerinin iller ve altyapı hizmet programları itibariyle dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin esas ve usullerine göre KÖYDES programı içerisinde yapılmakta olduğundan Erzincan-iliç-Kuruçay Jandarma Karakol Komutanlığı içme suyu yapım işi 2007 yılı KÖYDES programına teklif edilmiştir.  Ancak 2007 yılı uygulama esaslarının 2.maddesine göre Askeri Garnizonların içme suyu yatırımlarının il Özel idare Bütçesinden karşılanması ön görüldüğünden, daha önce 2007 yılı KÖYDES programına teklif edilen 95.000,00 YTL. keşif bedelli anılan içme suyu inşaatının il Özel idaresi 2007 yılı ek yatırım programına alınmasına.

 9-
il Genel Meclisimizin 04.04.2007 tarihinde yapılan Nisan ay’ı 3.üncü birleşiminde bulunmayan Merkez ilçe Temsilcisi Hasan ÖZARSLAN ve Kemaliye ilçe Temsilcisi Şerafettin ÖZER’in vermiş oldukları 04.04.2007 tarihli dilekçelerinde belirttikleri mazeretlerine binaen bir gün izinli sayılmalarına.

 


10-
il Özel idaresinin %34,43 hisse ile ortağı bulunduğu 100.000,00 YTL. sermayeli Kemateks A.Ş. nin 21.04.2007 tarihinde Kemaliye ilçesi Şirket Merkezinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Gündeminde Şirketin Mal Varlığının Kemaliye Belediyesine satış talebinin görüşülmesi hususu gündeme alındığından, il Özel idaresini temsilen oy kullanmak üzere Şirket Genel Kuruluna katılacak olan il Valisine (Yetki vereceği kişiye) Kemateks A.Ş. nin mal varlığının (Arsa, Bina, Makine ve Teçhizat) Kemaliye Belediyesine satışı ile ilgili yetki verilmesine

11-
Milli Eğitim Müdürlüğü 2007 yılı yatırım programında bulunan Erzincan Merkez Aslanlı Mahallesi 100 öğrencilik ana okulu, Sümer ilköğretim okulu onarımı, Merkez ilköğretim okulu onarımı ile iliç 23 Nisan ilköğretim okuluna 12 derslikli ek bina inşaatı yapım işi il Genel Meclisinin 11.12.2006 tarih ve 258 sayılı yatırım programı kararında bulunmadığından ek yatırım programına alınması ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe, imar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına sevkine

12-
ilimiz Valilik Hizmetlerinde kullanılmak üzere Vali Makam aracı satın alınmasına ilişkin talebin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine

13-
ilimiz Çayırlı ilçesine 200 öğrenci kapasiteli yurt yapılabilmesi için 5302 sayılı Kanunun 10.maddesi (a) bendi gereğince yatırım programına alınması, Vilayet Hizmet Birliğince imzalanacak protokol için il Valisine yetki verilmesi ve Vilayetler Hizmet Birliğince gönderilecek 1.000.000,00 YTL. den fazla harcanacak olan miktarın 2007 yılı il Özel idare Bütçesinden karşılanmasına

14-
Mülkiyeti il Özel idaresine ait ilimiz Kemah ilçesi Göğüsbağı mahallesinde 62 pafta, 144 ada, 2 parsel nolu ve 17.363,15 m² olan arsanın futbol ve benzeri diğer aktivitelerin yapılabileceği bir spor sahası ve stadın kazandırılması adına Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına

15-
il Özel idaresinin hizmet alanı içerisinde yer alan Askeri Garnizonların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması işi 2006 yılı Köye yönelik Altyapı Yatırım ödeneklerinin iller ve altyapı hizmet programları itibariyle dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin esas ve usullerine göre KÖYDES programı içerisinde yapılmakta olduğundan Erzincan-Merkez-3.Ordu 59.Topçu Tugay Komutanlığı içme suyu yapım işi 2007 yılı KÖYDES programına teklif edilmiştir.

 Ancak 2007 yılı uygulama esaslarının 2.maddesine göre Askeri Garnizonların içme suyu yatırımlarının il Özel idare Bütçesinden karşılanması ön görüldüğünden, daha önce 2007 yılı KÖYDES programına teklif edilen 415.000,00 YTL. keşif bedelli anılan içme suyu inşaatının il Özel idaresi, Plan Proje Yatırım ve inşaat Müdürlüğü 2007 yılı ek yatırım programına alınmasına,

 


16-
ilimiz Merkez Kavakyolu Beldesi Keçeci Mevkiinde bulunan Mülkiyeti il Özel idaresine ait su kuyusunun, il Özel idaresinin Teknik Elemanları tarafından m² birim fiyatının tekrar belirlendikten sonra satışının yapılmasına,

 


17-
il Genel Meclisimizin 05.04.2007 tarihinde yapılan Nisan ay’ı 4.üncü birleşiminde bulunmayan Merkez ilçe Temsilcileri Hasan ÖZARSLAN ve Rıdvan AYDEMiR, Kemaliye ilçe Temsilcileri Şerafettin ÖZER ve Mustafa BAYRAK, Refahiye ilçe Temsilcisi Halil ALTUN’un vermiş oldukları 05.04.2007 tarihli dilekçelerinde belirttikleri mazeretlerine binaen bir gün izinli sayılmalarına,

 


18-
il Genel Meclisinin 11.12.2006 tarih ve 250 sayılı kararına istinaden 2007 yılı tarım sektörü yatırım programı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. il Özel idaresi Plan Proje Yatırım ve inşaat Müdürlüğünün ilgi yazısı ve raporunda yapılması istenilen program değişikliliğinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe, imar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına sevkine,


19-
23.11.2003 Tarih ve 25298 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 5/b maddesi hükmü gereğince, ilimiz Üzümlü ilçe Temsilcisi Mahmut ÖZDEMiR’den boşalan üyeliğe Merkez ilçe Temsilcisi Ahmet GEDiK’in seçilmesine, 

 


20-
il Özel idaresi 2006 yılı faaliyet raporu ekte yazıldığı şekliyle kabulüne,


21-
ilimiz il Özel idaresinin 2007 Yılı Yatırım Programlarının incelenmesi ve takibinin yapılması için imar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına sevkine,


22-
ilimiz Merkez ilçe, Uluköy, Kavakyolu, Yaylabaşı, Dörtler ve Akyazı Belediyelerine 2006 yılında çimento yardımı yapılmadığı, Beldelere sulama kanalları için gerekli çimento yardımı yapılmasına ilişkin önergenin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe, imar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına sevkini,

23- il Genel Meclisimizin 06.04.2007 tarihinde yapılan Nisan ay’ı 5.inci birleşiminde bulunmayan Merkez ilçe Temsilcileri Hasan ÖZARSLAN ve Rıdvan AYDEMiR, Kemaliye ilçe Temsilcisi Mustafa BAYRAK’ın vermiş oldukları 06.04.2007 tarihli dilekçelerinde belirttikleri mazeretlerine binaen bir gün izinli sayılmalarına,

 

Yukarıda belirtilen kararlar Meclisimizin 1.2.3.4.5. Nisan Ay’ı 2007 içerisindeki toplantılarında  oy birliğiyle alınmıştır. Kamu oyuna duyurulur.  06.04.2007

erzincan24.com // Faruk CANBABA

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Milletvekili Süleyman Karaman'ın Acı...
Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın bir süredir tedavi gören kayın pederi Recep Şahin hayatını...

Haberi Oku